Saturday, May 23, 2009

Gotong Royong Bilik-Bilik Khas 2009

Gotong Royong sekolah kali ini memfokuskan kepada pembersihan Bilik-Bilik Khas seperti Makmal Sains, Bilik Multimedia, Studio Rekacipta, Bilik Aroma, Bilik Kualiti, Bilik Kesihatan dan sebagainya. Gotong Royong bermula pada jam 8.00 pagi dan berakhir pada jam 10.00 pagi.


No comments:

Post a Comment