Monday, September 23, 2019

Pertandingan inovasi Kategori Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan

Mendapat Gold Award - Fix n Stitch dan
Silver Award - Deaf Voice
Syabas dan tahniah kepada peserta dan guru pembimbing.

UNIT SERASI SEKOLAH

Kemaskini aktiviti, Unit Graphic dan Multimedia sekolah ------------------------------------------------------------ Syabas dan Tahniah kepa...