Friday, October 7, 2022

SELAMAT MENYAMBUT HARI SUKAN NEGARA TAHUN 2022

SELAMAT MENYAMBUT HARI SUKAN NEGARA TAHUN 2022

Daripada,
Seluruh Warga... Sekolah Sukan Negeri Sabah
SMK Datuk Peter Mojuntin, Penampang

| A k a d e m i k | S u k a n | S a h s i a h | D i s i p l i n |

No comments:

Post a Comment

UNIT SERASI SEKOLAH

Kemaskini aktiviti, Unit Graphic dan Multimedia sekolah ------------------------------------------------------------ Syabas dan Tahniah kepa...